Energy Sparks supports Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe in partnership with Egni Coop